Ondergrondlaag

ondergrondlaag

Ontwikkelconcepten

De ondergrondlaag vormt samen met de netwerklaag en de occupatielaag de lagenbenadering.
Voor een beschrijving van de ondergrond in ondergrondkwaliteiten zie ondergrond.

Zie voor een meer thematische beschrijving het thema bodem en grondwater.