Duinen en strandwallen

Voor watersystemen is een onderscheid naar landschapstype relevant. Deze site onderscheidt: